123ŠKOLA!

Program je namijenjen djeci u godini prije polaska u školu, a posebno ga preporučujemo djeci kojoj je preporučena odgoda upisa u školu.
Cilj programa je da se dijete nauči dobro snalaziti među ljudima i vršnjacima, da bude sposobno izraziti i braniti svoje mišljenje, da razvije društvene osobine empatije i suradnje u zajednici koja mu je važna.
U izradi programa korištene su ideje, igre i vježbe iz različitih izvora. Sve igre i aktivnosti utemeljene su na višegodišnjoj praksi, provjerene su i njihova primjena ima višestrukopozitivan učinak na razvoj djeteta.

Program se sastoji od igara i aktivnosti za razvoj predčitačkih i čitačkih vještina, grafomotorike, fine motorike, glasovne analize i sinteze, usvajanja abecenog načela, vježbe pažnje i koncentracije, vježbe iz sustava Brain Gym, razvijanje pozitivne slike o sebi, prihvaćanje nesupjeha, poštovanje sebe i drugih, pravo na grešku, emocionalna inteligencija, spremnost na suradnju, upornost i strpljivost, zauzimanje za sebe, rješavanje problema, razvijanje kulturno-higijenskih navika, stvaranje radnih navika, razvijanje suradnje i empatije…

Progam 123 škola vodi Marija Mapilele, dipl. učiteljica razredne nastave – mentorica, supervizorice programa su Bernardica Horvat Petravić, prof. pedagog – mentorica i Marina Brajević Kus, prof.defektolog-logoped, materijale za rad dizajnirala je ilustratorica Branka Hollingsworth.

Progam se održava jednom tjedno u trajanju od 90 minuta. Radi se u skupini od 10 do najviše 15 djece. Mjesečna participacija iznosi 150 kn.

Radost, znanje i spretne ruke u fotografijama

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Skype
WhatsApp